دنياي هنر

درباره بازار هنر

دنياي هنر و بازار هنر دو چيز متفاوت اند، و موفقيت در توليد يك اثر هنري الزامي براي موفقيت آن در بازار هنر نيست و بي ترديد در دنياي هنر معاصر برندينگ هنري نقش كارآمد و تعيين كننده اي در موفقيت آثار هنري در جامعه بين المللي خواهد داشت، چرا...
دنياي هنر

مهم‌ترین سرفصل‌های تقابل هنر مدرن و هنر پسامدرن

یکی از مهمترین نکات درباره تمایز هنر مدرن و پسا مدرن درباره روند شکل گیری پسا مدرن است که درباره آغاز آن اختلاف نظر وجود دارد. گروهی آن را در امتداد جریان هنر مدرن می دانند، گروهی دیگر آن را از زمان ظهور دادائیست ها و سورئالیستها می دانند (...
دنياي هنر

سنت و مدرنیته

برای سنت و مدرنیته تعاریف متعدد و بعضا متناقضی ارائه شده است، اما آنچه اهمیت دارد این است که این مرزبندی ها و تعاریف ابتدا در چه حوزه ای (هنر، جامعه شناسی و ...) مطرح است و دیگر اینکه هدف از ارائه تعریف سنت و مدرنیته چه کارکردی خواهد داشت....
ديدگاه انديشمندان

درباره فلسفه و تفکرات کانت

درباره اهمیت تفکرات کانت بعنوان یکی از بزرگترین متفکران محل ارجاع اندیشه تردیدی نیست. او سه کتاب اصلی دارد: نقد عقل محض: در این کتاب او  بنیان نظری علوم ریاضی را تبیین می کند، و در پی تبیین گزاره هایی جهان شمول است. نقد عقل عملی: این کتاب درباره راههایی...
دنياي هنر

درباره نقد هنر

مقدمه هر تعریف از هنر متکی بر نظریه ای در این باره است و از اینرو بیانگر دیدگاه ویژه آن نظریه به هنر است. کهن ترین تعریف هنر بر اساس نظریه تقلید از طبیعت شکل گرفته است و بر این باور است که هنر عبارتست از تقلید یا نسخه برداری...
ديدگاه انديشمندان

نسبت بین صناعت، تخیل و محاکات در آراء ابن سینا

(این بخش با تمرکز بر این منابع نوشته شده است: کتاب رساله های شعری فیلسوفان مسلمان/ رساله درباره شعر و انواع صناعت های شعری و اشعار یونانی / رساله درباره اغراض کلی شعر و محاکات / رساله آفرینش شعر و انواع آن) ابن سینا درباره میمسیس از اصطلاحات محاکات و...
ديدگاه انديشمندان

درباره تفکرات هیوم و كتاب در باب معيار ذوق و تراژدي

سوبژکتیویته اساس شکل گیری و تمایز ویژه هنر مدرن غرب است و مبتنی بر داشتن سوژه و روایت است. در ادامه ارتباط مفهوم آزادی و سوبژکتیویته سبب اهمیت هنرمند آزاد می شود که معنای آزادی در بیان فرم را اهمیت بخشیده و درکنار ذهن باوری قرار می دهد. هیوم از...
نوشته ها

من نه منم، نه من منم

نمایشنامه "دیگری" نوشته اِنزو کُرمن، نمایشنامه نویس، کارگردان و مدرس فرانسوی، با ترجمه زیبا خادم حقیقت؛ نمایشنامه ای در سه بخش، و در سه زمان مختلف، از گفت و گوهای دو زن با نامهای مدو و لی لا است که هر دو همسر یک مرد اند. مردی که در نمایشنامه...
نوشته ها

تحلیل نمایشنامه باغ وحش شیشه ای

  خلاصه داستان "باغ وحش شیشه ای" اثر تنسی ویلیامز / ترجمه حمید سمندریان در ابتدای قرن بیستم و در یک خانواده معمولی (به لحاظ سطح اقتصادی) در امریکا،  یک خانواده سه نفره (مادر- آماندا، پسر-تام، دختر- لورا) زندگی می کنند. از ابتدای نمایشنامه متوجه می شویم که پدر خانواده، مدتی است...
نوشته ها

تحليل زبان شناختي شعر مولانا

"خواجه مگو که من منم ، من نه منم ، نه من منم گر تو توئی و من منم ، من نه منم ، نه من منم عاشق زار او منم ، بی دل و یار او منم یار و نگار او منم ، غنچه و خار او منم لاله عذار...
1 2 3 19
Page 1 of 19