اسلایدر

new

اسلایدر

توسعه فیلم و پرفورمنس آرت در جهت بازار هنری كارآمد

مركز هنری خورشید با هدف ایجاد بستری مناسب برای توسعه فیلم و پرفورمنس آرت با پشتوانه پژوهشهاي تخصصی هنر، و در جهت ایجاد بازار هنری كارآمد با استفاده از شیوه های برندینگ آثار هنری و هنرمندان در این زمینه ها شروع به فعالیت نموده و تلاش می کند تا با...