اسلایدر

new

اسلایدر

توسعه مطالعات هنری از طریق سینما و هنرهای مدرن تصویری

مركز هنري خورشيد با هدف آفرينش و توسعه مطالعات تخصصي هنر از طريق سينما و هنرهاي مدرن تصويري ايجاد شده است و مي كوشد تا با هدف گذاري صحيح، زمينه ساز توليد و عرضه آثار هنري مبتني بر تحقيق و پژوهش باشد. اين مركز بر اين باور است كه با...