درباره ما

فعاليتهاي ما

مرکز هنری خورشید یک ایده محوري دارد و آن برقراری ارتباط بین فيلمساز و پرفورمنس آرتیست با پژوهشگران حوزه مطالعات هنري و نیز با اعضای فعال بازار و نهاد هنر است. این ارتباط لازمه رشد و توسعه و موفقیت در بازار هنر است و با بهره گیری از شیوه های برندسازی هنرمند و اثر هنری و در پی آن آگاهی بخشیدن درباره اصول و مبانی بنیادین این حوزه به هنرمندان فعال این عرصه های بینارشته ای محقق می شود.

برای ورود به فضای تعاملی و ایجاد بستر مناسب براي شكل گيري ارتباط موثر، مرکز هنری خورشید در پی ایجاد رابطه ای کار آمد ، موثر  و مناسب با فعالان جامعه بین المللی هنر است و تلاش می کند تا با ارتقای دانش و آگاهی هنرمندان و فعالان این عرصه در جهت نزدیک شدن به استانداردهای روز بین المللی در راستای موفقیت و درخشش این هنرهای بینارشته ای و هنرمندان این عرصه ها در جامعه بین المللی هنر و فستیوالهای معتبر جهانی گام های موثری بردارد.