اسلایدر

توسعه فیلم و پرفورمنس آرت در جهت بازار هنری كارآمد

مركز هنری خورشید با هدف ایجاد بستری مناسب برای توسعه فیلم و پرفورمنس آرت با پشتوانه پژوهشهاي تخصصی هنر، و در جهت ایجاد بازار هنری كارآمد با استفاده از شیوه های برندینگ آثار هنری و هنرمندان در این زمینه ها شروع به فعالیت نموده و تلاش می کند تا با ارتقای دانش و آگاهی هنرمندان و فعالان این عرصه در جهت نزدیک شدن به استانداردهای روز بین المللی در راستای موفقیت و درخشش این هنرهای بینارشته ای و هنرمندان این عرصه ها در جامعه بین المللی هنر و فستیوالهای معتبر جهانی گام های موثری بردارد.