درباره ما

آشنایی با ما

درباره مركز هنري خورشيد:

هدف نهایی یک هنرمند با خلق اثر هنری (در زمینه فیلم و پرفورمنس آرت)، ورود به تاریخ هنر از طریق ارتباط با جامعه بین المللی هنر، نهاد هنر و مخاطب فعال هنر است. ارتباط به مثابه حضور مخاطب و مولف در جهان هنر در راستای خلق تعامل و گفت وگو است، و دستاورد اين تعامل شكل گيري، بازآفرینی و توسعه مولف و مخاطب مبتنی بر اين ارتباط سازنده در بستر هنر است.

مركز هنری خورشید با هدف ایجاد بستری مناسب برای توسعه فیلم و پرفورمنس آرت با پشتوانه پژوهشهاي تخصصی هنر، و در جهت ایجاد بازار هنری كارآمد با استفاده از شیوه های برندینگ آثار هنری و هنرمندان در این زمینه ها شروع به فعالیت نموده، و در اين مسير تجربه یک دهه حضور و فعالیت در زمينه سينماي مستقل تجربه گرا را همراه خود دارد.

این مرکز بر این باور است که می توان با ارتقای دانش و آگاهی هنرمندان و فعالان فیلم و پرفورمنس آرت در جهت نزدیک شدن به استانداردهای روز بین المللی در راستای موفقیت و درخشش این هنرهای بینارشته ای و هنرمندان این عرصه ها در جامعه بین المللی هنر و فستیوالهای معتبر جهانی گام های موثری برداشت.