دنياي هنر

تضاد، پارادوکس و پدیدارشناختی

در تضاد، گاهی دو کلمۀ ضد در کنار هم همراه با "واو" عطف به عنوان یک واژۀ مرکب به کار می­روند. مثل: "ریز و درشت"، "کم و بیش"، "گاه و بیگاه"، تر و خشک" و گاهی بدون "واو" عطف مثل: بگو مگو، برو بیا، بده بستان. در این ساختارها هر...
ديدگاه انديشمندان

نسبت بین صناعت، تخیل و محاکات در آراء فارابی

(این بخش با تمرکز بر این منابع نوشته شده است: کتاب رساله های شعری فیلسوفان مسلمان/ رساله قواعد صناعت شعر / رساله شعر / رساله تناسب و تالیف) فارابی در ابتدای رساله قواعد صناعت شعر، این مقاله را درجهت دسترسی به درک بهتر و روشنتر از سخنان ارسطو درباره صناعت...
ديدگاه انديشمندان

درباره فلسفه و تفكرات دكارت

مقدمه: رنه دکارت را می توان مهمترین فیلسوف فرانسوی دانست که بر روند تحول حکمت در فرانسه تاثیری جدی و آشکار داشته است، که فلسفه او در پی ایجاد پیوند بین تفکر فلسفی و علم است. فلسفه او واضح و به دور از ابهامات در ارائه است، اما وضوح او...
نوشته ها

نقد نقد نو

نگاه من، او را از من می گیرد در فصل پنجم کتاب "نظریه های نقد ادبی معاصر" نوشته لُیس تایسن، ترجمه مازیار حسین زاده و فاطمه حسینی؛ در شرح آنچه روش نقد نو خوانده شده است، شعار نقد نو برای عطف توجه به اثر ادبی به عنوان یگانه منبع مورد...
دنياي هنر

هنر نزد افلاطون و حكمت اسلامي

با توجه به اهمیت آرای افلاطون در شکل گیری فلسفه و هنر، و اینکه بسیاری از فلاسفه و حکمای مسلمان در تایید و یا تصحیح و توسعه افکار و نظریات او دیدگاه های خود در مورد مسایل بنیادین هنر، فلسفه و تفکر ارائه کرده اند ، ضروری به نظر می...
بازار هنر

بازار هنر (فیلم و پرفورمنس آرت)

درباره بازار هنر دنياي هنر و بازار هنر دو چيز متفاوت اند، و موفقيت در توليد يك اثر هنري الزامي براي موفقيت آن در بازار هنر نيست و بي ترديد در دنياي هنر معاصر برندينگ هنري نقش كارآمد و تعيين كننده اي در موفقيت آثار هنري در جامعه بين المللي...
market

Art Market (Film & Performance Art)

About the art market The art world and the art market are two different things, and success in producing a work of art is not necessary for its success in the art market, and in the contemporary art world, art branding will undoubtedly play an effective and decisive role in...
opportunities

UIowa University of the United States

Those interested in the field of art education can apply for the fall semester of the University of Uiowa, USA, with an IELTS 7 or Dolingo 105 degree until April 15. This program is held with the orientation of art education to the management of the College of Education and...
opportunities

Call for Balmoral Residence Scholarship

4 and 8 month stays in Germany with free accommodation and studio, € 1,400 monthly salary and travel allowance in Bad Ems are organized by Künstlerhaus Schloss Balmoral. The Künstlerhaus Schloss Balmoral residence in Bad Ems, Germany will host visual artists from around the world. The Künstlerhaus Schloss Balmoral Artists'...
opportunities

Senior Admission to Art Education

University of British Columbia Vancouver Canada Conducting research in a vibrant and collaborative research community that focuses on the methodology and content associated with the visual arts in culture and society. One of the goals of art education at British Columbia University is Vancouver, Canada. "Our mission is to inspire,...
1 2 3 4 19
Page 2 of 19