درباره ما

فعالیتهای ما

مرکز هنری خورشید یک ایده محوری دارد و آن برقراری “دیالوگ” از طریق مطالعه و بررسی آثار سینما و هنرهای مدرن تصویری، بین فیلمساز و مولف اثر هنری و  پژوهشگران حوزه مطالعات هنری است. این دیالوگ در سطحی خاص با افراد متخصص و پیشرو در زمینه سینما و هنرهای مدرن تصویری و در سطحی دیگر با جامعه ی آکادمیک (دانشجویان و اساتید) و پژوهشگران علاقه مند به جریان اصلی هنر پیشرو ، مستقل و مطالعات هنری است.

برای ورود به فضای تعاملی و ایجاد بستر مناسب برای شکل گیری دیالوگ، مرکز هنری خورشید در پی ایجاد رابطه ای کار آمد ، سازنده . و بی واسطه با جامعه مخاطبینش است، و در آغاز توجه به موضوعات روز، تحلیل جریانهای هنری در سطح جهانی، ارائه ی روشهای پژوهشی موثر و کارآمد، ارائه فایل های متنی و ویدیویی آموزشی، معرفی و اطلاع رسانی رویداد های هنری، اطلاع رسانی بورسیه های مطالعاتی و تحصیلی، و معرفی هنرمندان و پژوهشگران مطرح ایرانی و بین المللی را در مرکز توجه خود قرار می دهد، تا از این مسیر با ایجاد تعامل برای فرصت سازی در جهت دستیابی به اهداف خود و توسعه ی همکاریهای لازم در این زمینه گام بردارد.