درباره سایت

خدمات

مرکز هنری خورشید یک ایده مرکزی دارد و آنهم برقراری “دیالوگ” با مخاطبین خود است. این دیالوگ در سطحی خاص با افراد متخصص و صاحب نام در حوزه های هنرهای نمایشی و تصویری مستقل/ تجربه گراست و در سطحی دیگر ارتباط جامعه ی دانشجویی و هنری علاقه مند، به جریان اصلی هنر پیشرو و مستقل در ایران است.

اما برای ورود به فضای تعاملی و ایجاد پیش زمینه دیالوگ، این مرکز به بررسی موضوعات به روز، تحلیل جریانهای هنری در سطح جهانی، ارائه ی پژوهش های مطرح و راهگشا، ارائه فایل های متنی و ویدیویی به بازدید کنندگان، معرفی و اطلاع رسانی رویداد های هنری، بورسیه های مطالعاتی و تحصیلی، و در ادامه مسیر معرفی هنرمندان ایرانی و خارجی و تعامل برای فرصت سازی در جهت توسعه ی ایده های هنری و مشاوره در جهت تولیدات آنها می باشد.

بی شک مرکز هنری خورشید در آغاز در پی ایجاد رابطه ای کار آمد ، سازنده، جذاب و بی واسطه با جامعه مخاطبینش است.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را ثبت کنید