درباره سایت

آشنایی

هدف نهایی یک ایده فرهنگی که خصلت ذاتی آن نیز است، معاشرت اجتماعی است. مخاطب می آید تا بخواند، اندیشه کند و دیده شود. ارتباط به مثابه حضور آنان در بخشی کوچکی از اجتماع است، و در طرف مقابل برای یک مرکز فرهنگی، توان یافتن یک هویت واقعی مبتنی بر نوعی از “دیالوگ” است.

مرکز هنری خورشید در جهت توسعه هنرهای مستقل و تجربه گرا و ارائه مشاوره، برنامه ریزی، آموزش و پژوهش به مخاطبین و جامعه ی هنرمندان این حوزه، به شکل جدی و حرفه ای فعالیت خود را در قالب سایت این مرکز شروع کرده است. اما بی شک تجربه قریب به یک دهه حضور و فعالیت در این حوزه ها (shortilmsupport.ir ) و تمرکز بر مفهوم توسعه گرایی این هنرهای پیشرو در ایران را همراه خود دارد.

مرکز هنری خورشید می کوشد با همکاری جمعی از هنرمندان و صاحب نظران در داخل و خارج از ایران و استفاده از فرصت ها و امکانات موجود فضایی مناسب جهت تعامل با مخاطبین این حوزه برقرار کند.

دیدگاه خود را ثبت کنید