درباره ما

new

درباره ما

آشنایی با ما

درباره مركز هنري خورشيد: هدف نهایی یک هنرمند با خلق اثر هنری (در زمینه فیلم و پرفورمنس آرت)، ورود به تاریخ هنر از طریق ارتباط با جامعه بین المللی هنر، نهاد هنر و مخاطب فعال هنر است. ارتباط به مثابه حضور مخاطب و مولف در جهان هنر در راستای خلق...
درباره ما

فعاليتهاي ما

مرکز هنری خورشید یک ایده محوري دارد و آن برقراری ارتباط بین فيلمساز و پرفورمنس آرتیست با پژوهشگران حوزه مطالعات هنري و نیز با اعضای فعال بازار و نهاد هنر است. این ارتباط لازمه رشد و توسعه و موفقیت در بازار هنر است و با بهره گیری از شیوه های...
درباره ما

همکاری با ما

مرکز هنری خورشید پلی است میان هنرمندان فیلم و پرفورمنس آرت با فستیوالهای هنری، برگزار کنندگان رویدادهای هنری، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و هنری، ارائه دهندگان فرصتهای تخصصی برای هنرمندان و پژوهشگران هنر،خریداران و توسعه دهندگان هنر و همچنین جامعه مخاطبین فعال هنر. جامعه مخاطبین ما شامل پژوهشگران، مولفين،...