مرکز هنری خورشید همراستا با بیانیه مأموریتش در جهت ایجاد فضای مناسب برای تولید، آموزش و پژوهش در زمینه های: سینمای مستقل/تجربه گرا، پرفورمنس آرت و تئاتر تجربی، و ویدئو آرت، مجموعه ای از فرصتهای آموزشی و هنری، مراکز هنری و پژوهشی، رخدادهای هنری، و فعالیتهای هنرمندان مطرح، و هر نوع امکان دیگری که برای مخاطبین ارائه می شود را در این صفحه معرفی می نماید.