مقالات

new

مقالات

زیبایی شناسی ماشین در هنر آوانگارد روس بر مبنای نظریات مارکس

عنوان مقاله:  زيبايي شناسي ماشين در هنر آوانگارد روس بر مبناي نظريات مارکس نویسندگان:  عالي كلوگاني مرضيه*, شادقزويني پريسا چکیده: آراء مارکس و خوانش هاي صورت گرفته از آن در جريان انقلاب 1917، در گشودن درهاي هنر روسيه به سوي ماشين موثر بودند. ساختار هنر آوانگارد روس که همزمان با...
مقالات

ویدئو آرت رسانه ای نو در قلمرو هنر جدید

عنوان مقاله:ویدئو آرت رسانه ای نو در قلمرو هنر جدید نویسندگان:  سید رحیم خوش نظر، دکتر احمد نادعلیان چکیده: با ظهور جنبش های ادبی هنری پس از دهۀ 1960، شکل و مضمون اثر هنری و رابطه اش با انسان و طبیعت مجدداً مورد پرستش قرار گرفت. هنرمندان از آخرین دستاوردهای...
مقالات

مفاهیم فلسفی مرلوپونتی: بستری برای تحلیل هنر تعاملی نگاهی به پرفورمنس «کشت زار»

عنوان مقاله:  مفاهيم فلسفي مرلوپونتي: بستري براي تحليل هنر تعاملي نگاهي به پرفورمنس «کشت زار» نویسندگان:  سبطي صفا, رهبرنيا زهرا, خبازي كناري مهدي چکیده: درک مرلوپونتي از هنر با ديدگاه پديدارشناسانه او از ادراک گره خورده است. به زعم وي مساله مهم در هنر، پرسش درباره زيبايي نيست، بلکه پرسش...
مقالات

بررسی مفهوم هویت زنانه در ویدئو آرت با رویکرد روانکاوی لاکان

عنوان مقاله:  بررسي مفهوم هويت زنانه در ويدئو آرت با رويکرد روانکاوي لاکان (مطالعه اي بر آثار پيپيلوتي ريست) نویسندگان:  خبيري فروغ, شيخ مهدي علي* چکیده: یکی از نمودهای هویت زنان در جامعه، هویت جنسی آنان است که همواره درمطالعات زنان بازنگری شده است. پژوهش حاضر در نظر دارد هویت...
مقالات

بررسی تعزیه و هنر اجرا (پرفورمنس آرت) با تاکید برتعامل با مخاطب

عنوان مقاله:  بررسي تعزيه و هنر اجرا (پرفورمنس آرت) با تاکيد برتعامل با مخاطب نویسندگان:  رهبرنيا زهرا*, داوري روشنك چکیده: تعزيه به عنوان اجرايي آييني با قدمتي طولاني که شيوه نوين آن از صفويه شکل گرفت و در قاجاريه رواج يافت، همواره سعي در تعامل با مخاطب عام براي انتقال...