درباره ما

new

درباره ما

فعالیتهای ما

مرکز هنری خورشید یک ایده محوري دارد و آن برقراری "دیالوگ" از طريق مطالعه و بررسي آثار سينما و هنرهاي مدرن تصويري، بين فيلمساز و مولف اثر هنري و  پژوهشگران حوزه مطالعات هنري است. این دیالوگ در سطحی خاص با افراد متخصص و پيشرو در زمينه سينما و هنرهای مدرن...
درباره ما

آشنایی با ما

هدف نهایی یک ایده فرهنگی (با تمركز بر سنما و هنرهاي مدرن تصويري)، معاشرت و گفت و گو با مخاطب است. مخاطب می آید تا ببيند، اندیشه کند و رابطه برقرار نمايد. ارتباط به مثابه حضور مخاطب و مولف در اين تعامل و گفت وگو با هم است، و دستاورد...
درباره ما

همکاری با ما

مرکز هنری خورشید پلی است میان جامعه مخاطبین با برنامه ها و خدماتی که توسط این مرکز و تیم اجرایی آن ارائه می شود. جامعه مخاطبین ما شامل پژوهشگران، مولفين ، اساتيد دانشگاه، دانشجویان، فيلمسازان، هنرمندان و علاقه مندان به سينما و هنرهاي مدرن تصويري و مطالعات هنري، همچنین انتشارات،...