رویدادهای آموزشی

فراخوان بورسیه تحصیلی دانشگاه Radboud هلند

دانشگاه Radboud مبلغ ۲هزار و پانصد یور برای کمک هزینه تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد هنر اعطاء میکند.

دانشگاه Radboud هلند کمک هزینه تحصیلی Radboud Scholarship Programme “RSP” و Orange Tulip Scholarship “OTS” را برای مقطع کارشناسی ارشد ارائه میدهد.

دانشگاه Radboud مبلغ ۲هزار و پانصد یور در ده قسطدر طول سال تحصیلی برای کمک هزینه تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد هنر اعطاء میکند.

داشتن مدرک مهارت زبان انگلیسی برای ارسال درخواست دریافت این بورسیه الزامی است.

مهلت ثبت نام: ۱۰ اسفند ۹۷

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت فراخوان مراجعه نمایید.

دیدگاه خود را ثبت کنید